NIETZSCHEEXPERIMENT EN NIHILISME
NIETZSCHE–
EXPERIMENT
EN NIHILISME
THE GERMAN ONLINE EDITIONS OF NIETZSCHE’S WORKS
Marc Colsen

Het artikel onderzoekt de twee belangrijkste Duitstalige online-edities van Nietzsches werken, Nietzsche Online en Nietzsche Source, vanuit het perspectief van de gebruiker. Na een beschrijving van de gedrukte edities waarop ze zijn gebaseerd (KGW en KGB), wordt een inventarisatie gemaakt van hun volledigheid, tekstuele betrouwbaarheid, de bruikbaarheid van hun navigatiemenu’s en de bruikbaarheid van hun zoekfuncties. Het artikel brengt aan het licht dat er opmerkelijke verschillen zijn in volledigheid en betrouwbaarheid, dat de toegankelijkheid van de nagelaten aantekeningen in beide gevallen voor verbetering vatbaar is, en dat Nietzsche Source een betere zoekfunctie heeft dan Nietzsche Online. De ideale online-editie zou een verbeterde mengeling zijn van beide edities.

Marc Colsen, ‘The German Online Editions of Nietzsche’s Works’: artikel te verschijnen in The Journal of Nietzsche Studies, najaar 2019 of voorjaar 2020.