NIETZSCHEEXPERIMENT EN NIHILISME
NIETZSCHE–
EXPERIMENT
EN NIHILISME
NIETZSCHE’S LOF VAN DE ABNORMALITEIT
Hermens, Janske

Dit artikel is een commentaar op een essay door Jenny Slatman, getiteld Ziekte en abnormaliteit vanuit fenomenologisch perspectief.  In dit artikel probeer ik te laten zien dat voor Friedrich Nietzsche ‘abnormaliteit’ niet per definitie iets negatiefs is. Mensen die ‘abnormaal’ kijken vaak anders dan ‘normale’ mensen en kunnen daarmee impulsen tot vernieuwing en creativiteit geven. Nietzsche zal eerder de ‘normaliteit’, en zeker: het als morele standaard nemen van ‘normaliteit’ bekritiseren.

Hermens, Janske ‘Nietzsche’s lof van de abnormaliteit’ Binnenkort te verschijnen in ANTW (Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte)