NIETZSCHEEXPERIMENT EN NIHILISME
NIETZSCHE–
EXPERIMENT
EN NIHILISME
NIETZSCHE ET LA RELATIVISME
la conception nietzschéenne de la Santé
Wienand, I. en Hermens, J.

In een poging iets te zeggen over de verhouding tussen Nietzsche en het relativisme (het hoofdthema van de publicatie) richt dit artikel zich op Nietzsche’s opvatting van gezondheid. Naar onze mening is de subtiele wijze waarop Nietzsche in zijn werken omgaat met het idee van ‘gezondheid’ een antwoord in miniatuur op de vraag of wij Nietzsche een relativist mogen noemen. Verdedigt Nietzsche dat de betekenis en de waarde van ‘gezondheid’ verandert al naar gelang het perspectief en de historische context? Wanneer er niet één essentie van gezondheid is, betekent dit dat hij ook afscheid neemt van het idee van ‘gezondheid’ als iets nastrevenswaardigs? Er lijkt een spanning te zijn tussen de relativiteit van gezondheid die Nietzsche op bepaalde plekken verdedigt en de  bijna voorbeeldelijke rol die hij ziet voor een nieuwe ‘grote gezondheid’. De conclusie die wij trekken is dat Nietzsche’s relativisme van een ontologische en niet van een axiologische orde is.

Wienand, I. en Hermens, J. (2019) ‘Nietzsche et la relativisme: la conception nietzschéenne de la Santé’ In: Nietzsche et la relativisme Ousia: Bruxelles, pp.229-245.