NIETZSCHEEXPERIMENT EN NIHILISME
NIETZSCHE–
EXPERIMENT
EN NIHILISME
THE GERMAN ONLINE EDITIONS OF NIETZSCHE’S WORKS
Marc Colsen

Het artikel onderzoekt de twee belangrijkste Duitstalige online-edities van Nietzsches werken, Nietzsche Online en Nietzsche Source, vanuit het perspectief van de gebruiker. Na een beschrijving van de gedrukte edities waarop ze zijn gebaseerd (KGW en KGB), wordt een inventarisatie gemaakt van hun volledigheid, tekstuele betrouwbaarheid, de bruikbaarheid van hun navigatiemenu’s en de bruikbaarheid van hun zoekfuncties. Het artikel brengt aan het licht dat er opmerkelijke verschillen zijn in volledigheid en betrouwbaarheid, dat de toegankelijkheid van de nagelaten aantekeningen in beide gevallen voor verbetering vatbaar is, en dat Nietzsche Source een betere zoekfunctie heeft dan Nietzsche Online. De ideale online-editie zou een verbeterde mengeling zijn van beide edities.

Marc Colsen, ‘The German Online Editions of Nietzsche’s Works’: artikel te verschijnen in The Journal of Nietzsche Studies, najaar 2019 of voorjaar 2020.

NIETZSCHE ET LA RELATIVISME
la conception nietzschéenne de la Santé
Wienand, I. en Hermens, J.

In een poging iets te zeggen over de verhouding tussen Nietzsche en het relativisme (het hoofdthema van de publicatie) richt dit artikel zich op Nietzsche’s opvatting van gezondheid. Naar onze mening is de subtiele wijze waarop Nietzsche in zijn werken omgaat met het idee van ‘gezondheid’ een antwoord in miniatuur op de vraag of wij Nietzsche een relativist mogen noemen. Verdedigt Nietzsche dat de betekenis en de waarde van ‘gezondheid’ verandert al naar gelang het perspectief en de historische context? Wanneer er niet één essentie van gezondheid is, betekent dit dat hij ook afscheid neemt van het idee van ‘gezondheid’ als iets nastrevenswaardigs? Er lijkt een spanning te zijn tussen de relativiteit van gezondheid die Nietzsche op bepaalde plekken verdedigt en de  bijna voorbeeldelijke rol die hij ziet voor een nieuwe ‘grote gezondheid’. De conclusie die wij trekken is dat Nietzsche’s relativisme van een ontologische en niet van een axiologische orde is.

Wienand, I. en Hermens, J. (2019) ‘Nietzsche et la relativisme: la conception nietzschéenne de la Santé’ In: Nietzsche et la relativisme Ousia: Bruxelles, pp.229-245.

NIETZSCHE’S LOF VAN DE ABNORMALITEIT
Hermens, Janske

Dit artikel is een commentaar op een essay door Jenny Slatman, getiteld Ziekte en abnormaliteit vanuit fenomenologisch perspectief.  In dit artikel probeer ik te laten zien dat voor Friedrich Nietzsche ‘abnormaliteit’ niet per definitie iets negatiefs is. Mensen die ‘abnormaal’ kijken vaak anders dan ‘normale’ mensen en kunnen daarmee impulsen tot vernieuwing en creativiteit geven. Nietzsche zal eerder de ‘normaliteit’, en zeker: het als morele standaard nemen van ‘normaliteit’ bekritiseren.

Hermens, Janske ‘Nietzsche’s lof van de abnormaliteit’ Binnenkort te verschijnen in ANTW (Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte)